23/12/2019 15:04
Xem với cỡ chữ

JICA hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã ký Biên bản thảo luận dự án “Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp”.
Đối với JICA, Chương trình phát triển nguồn nhân lực và phát triển công nghiệp thuộc một trong ba trụ cột của Chính sách hợp tác quốc tế của JICA cho Việt Nam.
Ưu tiên của JICA là hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, là nền tảng của ngành công nghiệp hỗ trợ trong các ngành chiến lược được nêu bật trong Chiến lược Công nghiệp hóa Việt Nam.
Trong khuôn khổ của dự án, DNNVV trong nước có tiềm năng để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu - đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án, sẽ nhận được những hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp để có thể nâng cao năng lực và đáp ứng được tiêu chuẩn của các DN công nghiệp quốc tế.
DNNVV trong nước cũng sẽ nhận được những hỗ trợ gián tiếp thông qua các hoạt đông đào tạo được triển khai cho các đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV hoạt động cả ở khu vực công và tư nhân.
Dự kiến được triển khai từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2023, dự án hợp tác kỹ thuật này hướng tới tăng cường kết nối giữa DNNVV trong nước với chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu thông qua việc sử dụng các cơ chế hỗ trợ được quy định trong Luật Hỗ trợ DNNVV và các chính sách đối với công nghiệp phụ trợ.
Đồng thời, dự án sẽ khảo sát, đánh giá hiện trạng việc cung cấp thông tin hỗ trợ DNNVV qua cổng thông tin của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV, phục vụ cho việc nâng cấp Cổng thông tin hỗ trợ DNNVV quốc gia, qua đó hỗ trợ hình thành nền tảng kết nối kinh doanh giữa nhà cung ứng trong nước với các DN công nghiệp hàng đầu ở Việt Nam./.
HN Nguồn: chinhphu.vn
Tìm theo ngày :