28/11/2019 00:00
Xem với cỡ chữ

Hội thảo về tăng trưởng tín dụng xanh

Sáng 27/11/2019 tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng trưởng tín dụng xanh: Cơ hội, thách thức và giải pháp”. Đại diện Ban Cân đối kế hoạch VDB tham dự Hội thảo.

     Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe diễn giả là các chuyên gia đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại và các trường đại học trình bày một số tham luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến tín dụng xanh và giải pháp tăng trưởng tín dụng xanh ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

      Là một định chế tài chính được giao thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, VDB đã thực hiện việc cho vay đối với nhiều dự án thuộc lĩnh vực tín dụng xanh như: sản xuất điện gió, điện mặt trời, sản xuất nước sạch, xử lý nước thải và rác thải, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…
     Hội thảo là cơ hội để VDB nắm bắt thông tin về thực trạng đầu tư và nhu cầu sử dụng vốn của các dự án tăng trưởng xanh ở nước ta hiện nay. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để VDB hoàn thiện các chính sách tín dụng liên quan nhằm phục vụ tốt hơn cho các dự án này, đồng thời phát triển hoạt động tín dụng của VDB phù hợp với Chiến lược tăng trưởng xanh của đất nước cũng như xu hướng tăng trưởng tín dụng xanh của ngành ngân hàng./.

Ban Cân đối kế hoạch

Tìm theo ngày :