21/11/2019 10:21
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW: Hội nghị quán triệt, triển khai, hướng dẫn các văn bản chuẩn bị Đại hội đảng các cấp

Sáng ngày 19/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, hướng dẫn các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối về Đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025) và các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, UV dự khuyết TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.
Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu ĐUK lần thứ III là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc. Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Về công tác nhân sự phải đảm bảo đúng nguyên tắc, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo...
Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Giang UVBTV, Trưởng ban Tổ chức quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và một số văn bản tới công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, công tác cán bộ, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên…
Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến phát biểu tham gia vào dự thảo Hướng dẫn một số nội dung về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại diện Thường trực một số Đảng ủy trực thuộc đã phát biểu thảo luận và tham mưu với Đảng ủy Khối về những vướng mắc cần được hướng dẫn tháo gỡ và làm rõ trước khi tổ chức triển khai đại hội các cấp.
Việc quán triệt và triển khai kịp thời nội dung các văn bản mới nhằm giúp các Đảng ủy trực thuộc nắm được tinh thần, định hướng về nội dung các văn bản mới của Trung ương và Đảng ủy Khối; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nắm rõ, hiểu rõ các các chủ trương, đường lối của Đảng.
T Tấn
Tìm theo ngày :