17/10/2019 17:08
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW: Hội nghị giao ban công tác Kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2019

Ngày 16/10/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK) tổ chức Hội nghị giao ban công tác Kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ qúy IV năm 2019.
Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Châu, Phó bí thư ĐUK; đại diện lãnh đạo Vụ kiểm tra tài chính Ủy ban Kiểm tra TW, lãnh đạo các ban, đơn vị của ĐUK; Thường trực cấp ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy trực thuộc ĐUK. 
Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong 9 tháng 2019 của ĐUK nêu rõ: Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; chủ động tham mưu cấp ủy kiện toàn UBKT; triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy theo chương trình năm 2019. Số lượng các tổ chức đảng và đảng viên được các cấp ủy kiểm tra, giám sát tăng so với cùng kỳ năm 2018. Thực hiện có kết quả nhiệm vụ tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu.
UBKT các cấp trong ĐUK đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra. Triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng. Số lượng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát so với cùng kỳ (tăng 37 tổ chức đảng và 325 đảng viên); kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (tăng 10 tổ chức đảng); kiểm tra thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng và đảng viên của tổ chức đảng cấp dưới (tăng 153 tổ chức đảng); kiểm tra tài chính đảng (tăng 90 tổ chức đảng). Nhiệm vụ trọng tâm trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là khâu yếu, được UBKT TW chỉ ra, kết quả khắc phục có chuyển biến (tăng 03 tổ chức đảng và 31 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018); công tác nắm bắt tình hình dấu hiệu vi phạm để kiểm tra có chuyển biến tích cực, kiểm tra 03 tổ chức đảng có 01 tổ chức đảng vi phạm, kỷ luật, trong số những đảng viên được kiểm tra đã phát hiện nhiều đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Việc xử lý kỷ luật, giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo được triển khai thực hiện kịp thời, dứt điểm, cơ bản đảm bảo về nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình và thủ tục theo quy định. Công tác đào tạo, tập huấn được UBKT quan tâm, duy trì tổ chức hội nghị giao ban quý, sơ kết gắn với hướng dẫn, thảo luận chuyên đề nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, từng bước khắc phục tình trạng lúng túng, thực hiện không đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục, nguyên tắc, thẩm quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của cấp ủy và UBKT các cấp.
9 tháng năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong ĐUK được triển khai thực hiện tương đối toàn diện; UBKT các cấp đã từng bước khắc phục được tồn tại hạn chế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp và nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, để kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đề cao tính giáo dục, thuyết phục, răn đe; đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất.
Bên cạnh các ưu điểm, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong ĐUK còn có tồn tại, hạn chế: một số UBKT tham mưu cấp ủy ban hành chương trình KT, GS còn chậm; chương trình kiểm tra, giám sát chưa xác định rõ nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát của UBKT; việc kiểm điểm, xem xét đề nghị và quyết định thi hành kỷ luật có nơi để thời gian kéo dài, còn lúng túng về quy trình, thủ tục, tinh thần tự giác nhận khuyết điểm, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong thi hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế. Còn có UBKT chưa thực hiện hết nhiệm vụ theo quy định; việc nắm bắt tình hình, phát hiện và xác định để kiểm tra dấu hiệu vẫn còn hạn chế. Một số cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện chưa đảm bảo quy trình; việc theo dõi kết quả thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát chưa được quan tâm đúng mức; chế độ báo cáo của một số UBKT còn chậm, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo.
Hội nghị cùng trao đổi và thảo luận chuyên đề “thực hiện hợp nhất Cơ quan UBKT với cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng theo quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn 17-HD/BTCTW” giúp cho một số cấp ủy, UBKT các cấp thuộc ĐUK chưa thực hiện xong việc hợp nhất có thêm kinh nghiệm để triển khai đạt kết quả. 
Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Văn Châu đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp thuộc ĐUK đạt được trong 9 tháng năm 2019; đồng thời cần lưu ý một số nội dung đó là: Cấp ủy, UBKT các cấp thuộc ĐUK tập trung thực hiện đầy đủ, toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, lựa chọn đúng đối tượng, nội dung tập trung vào những vấn đề trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm; đề ra các giải pháp để thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm đạt kết quả và đánh giá những tồn tại, hạn chế để có hướng khắc phục. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình cở cơ sở; một số đơn vị chưa thực hiện xong việc hợp nhất theo Quy định số 69-QĐ/TW, tiếp tục nghiên cứu có phương án để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu; chuẩn bị tốt việc nắm bắt tình hình thực tế về nhân sự của tổ chức đảng để thực hiện tốt cơ chế giám sát trước kỳ Đại hội các cấp.
Đảng ủy VDB
Tìm theo ngày :