01/07/2019 17:01
Xem với cỡ chữ

Huy động khoảng 368.256 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

6 tháng đầu năm, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung quyết liệt hơn và ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu về đích ngay trong năm 2019.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến hết tháng 6/2019, cả nước đã có 4.458 xã (50,01%) đạt chuẩn NTM, tăng 620 xã (6,96%) so với cuối năm 2018.
Có 76/664 đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chiếm khoảng 11,45% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (tăng 15 đơn vị so với cuối năm 2018); bình quân cả nước đạt 15,26 tiêu chí/xã; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí.
Đồng thời, hoàn thành vượt mức các mục tiêu 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 sớm hơn 1 năm so với kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao. Đặc biệt, 4 tỉnh Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương và TP. Đà Nẵng đã vươn lên trở thành 4 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn NTM (trong đó, tỉnh Đồng Nai đã có 100% xã và 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới).
Về kết quả huy động nguồn lực thực hiện chương trình năm 2019, theo báo cáo của các địa phương, đến hết quý II/2019, cả nước huy động được khoảng 368.256 tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư thực hiện chương trình. Trong đó: ngân sách trung ương: 13.733 tỷ đồng (3,7%), vối đối ứng từ ngân sách địa phương: 44.166,5 tỷ đồng (12%); lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 38.857,7 tỷ đồng (10,6%); tín dụng: 233.674,5 tỷ đồng (63,5%); doanh nghiệp: 16.554,1 tỷ đồng (4,5%); cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp: 21.269,7 tỷ đồng (5,8%)./.
P. Linh theo thoibaotaichinhvietnam.vn
Tìm theo ngày :