Tài chính
Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) vừa ký thỏa thuận tăng cường hợp tác chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thiên tai tại Việt Nam, đồng thời cùng nỗ lực trong việc giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.
Ngày 15/05/2020   |Xem tiếp
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
Ngày 13/05/2020   |Xem tiếp
Từ ngày 13/05, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quyết định điều chỉnh các mức lãi suất.
Ngày 13/05/2020   |Xem tiếp
Trong 4 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ký kết 4 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 333 triệu USD. Việc trả nợ vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 35.888 tỷ đồng. Số tiền giải ngân nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 12.137 tỷ đồng.
Ngày 13/05/2020   |Xem tiếp
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Cụ thể, Đề án bao gồm phương án công bố, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và phương án xây dựng, ban hành, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS).
Ngày 07/05/2020   |Xem tiếp
Nghiên cứu đề xuất lùi thời hạn tổ chức ĐHCĐ thêm 3 tháng (đến trước 30/9), giảm thời hạn công bố thông tin mua cổ phiếu quỹ (từ 7 ngày xuống 1 - 2 ngày); tăng hạn mức tín dụng cho ngành chứng khoán; cho phép doanh nghiệp FDI nếu đủ điều kiện được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Ngày 07/05/2020   |Xem tiếp
Nhu cầu vốn thấp do COVID-19 đã khiến tăng trưởng tín dụng nửa đầu tháng 4 giảm 0,5% so với cuối tháng 3, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Ngày 23/04/2020   |Xem tiếp
Ngày 13/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BTC Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.
Ngày 23/04/2020   |Xem tiếp
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với VDB.
Ngày 21/04/2020   |Xem tiếp
Để thúc đẩy kinh tế phát triển, trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều phức tạp, Bộ Tài chính cam kết đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời theo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay.
Ngày 21/04/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :